vanoost verzekeringen - verzuim - pensioenen

Abilities Employment Services

Op het gebied van arbodienstverlening, verzuimbegeleiding en reintegratie werken wij nauw samen met ons zuster-bedrijf Abilities Employment Services (www.abilities.nl).

 

Bij het in werking treden van de Wet Verbetering Poortwachter in 2002 is Abilities Employment Services gestart met het ondersteunen van bedrijven en hun medewerkers op het gebied van arbo- en verzuimbegeleiding.

 

Inmiddels heeft Abilities een gevarieerd bestand aan bedrijven in portefeuille, die op maat ondersteund worden en bij de uitvoering van het verzuimmanagement.

 

Abilities werkt samen met gecertificeerde arbodiensten en bedrijfsartsen, waardoor een volledig pakket aan diensten aangeboden wordt, inclusief casemanagement. Verder geeft men advies over de reintegratiemogelijkheden van een arbeidsongeschikte medewerker binnen of buiten het eigen bedrijf en worden Poortwachtertoetsen uitgevoerd.

 

Door de persoonlijke begeleiding kunnen bedrijven en medewerkers er zeker van zijn dat het verzuimmanagement goed geregeld is!

 

Abilities Employment Services: Zeker bij verzuim!

 

U bereikt Abilities per email onder info@abilities.nl of per telefoon 045 – 571 67 87.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!